Com fomentem les seves capacitats amb diferents tipus de joc?

El joc és molt important a la vida de nens i nenes, els ajuda a evolucionar tant en l’aspecte psíquic com el motriu i l’emocional. Jugar és una activitat pròpia de la infància, és innat i present a totes les cultures. Jugar és una activitat bàsica del nen, indispensable per al creixement global i harmònic.

El joc amb Trígonos és lliure, espontani i voluntari, ja que té una finalitat en ell mateix: el plaer de jugar i la satisfacció de qui construeix.

A més, té lloc en una realitat fictícia i, per tant, el nen o nena fa servir les seves normes i es lliura de les exigències de la realitat. Les diferents peces que ens ofereix Trígonos motiven, impacten i activen la creativitat del nen. Els jocs es poden classificar en funció de les capacitats o els aspectes que fomenten. Són els següents:

Jocs psicomotrius:

– De coneixement corporal.

– Sensorials, que es basen en el desenvolupament dels sentits.

– Motrius.

La psicomotricitat és una tècnica que ajuda els nens a dominar d’una manera sana el seu moviment corporal i els seus sentits. Les peces de Trígonos ens permeten crear estructures grans i petites i, com que són de fusta, es desperten sentits com el tacte i fins i tot l’oïda.

Per què aquests dos? L’activitat de construir fa que el nen explori amb les peces i, per tant, toca i esbrina quin tipus de peça encaixaria amb allò que vol crear. Així doncs, està activant quelcom sensorial com és el tacte. D’altra banda, l’oïda, quan les peces es toquen entre si o simplement cauen, el so que es produeix ens pot portar a pensar en un material resistent i de qualitat.

Atesa la dimensió gran que prenen les estructures creades amb material Trígonos, el nen o nena desenvolupa també una percepció d’espais i volums equivalents a la dimensió del seu propi cos.

Jocs cognitius:

– De manipulació.

-D’exploració o descoberta.

-D’atenció i memòria.

-Jocs lingüístics.

Els jocs cognitius són els jocs que es basen en fomentar habilitats intel·lectuals com la memòria, la manipulació, l’exploració, etc. Sens dubte Trígonos té l’objectiu de potenciar el desenvolupament dels processos cognitius. Ens facilita tots aquests components que hem exposat prèviament, ja que gràcies a les diferents peces es facilita que el nen tingui l’oportunitat d’observar, d’esbrinar, d’intuir, de provar, d’estar atent i pensar què triar per dur a terme la seva obra creativa.

Un dels usos de l’atenció i la memòria en la dinàmica de joc amb Trígonos sorgeix quan el nen o nena vol muntar una estructura de fusta que sigui simètrica amb una altra que té enfront i així poder completar un cub, per esmentar un exemple. El fet de triar la mida correcta de les teles i de com col·locar-les (normalment com a fase posterior en el procés constructiu), requereix novament atenció i memòria.

Jocs socials:

-Jocs simbòlics o de ficció.

-Jocs amb regles.

Jocs cooperatius.

Aquests jocs socials es practiquen entre dos o més persones i Trígonos pot estar dins d’aquests tres tipus de jocs socials, segons la seva finalitat.

– El joc simbòlic succeeix quan el real passa a ser imaginari i el literal es converteix en fantasia. Por exemple, el nen pot fer un cotxe amb les peces i fer el so de “rum, rum” de manera que utilitza el llenguatge per simbolitzar el soroll d’un cotxe.

– El joc amb regles implica regles fixades per l’adult i que el nen haurà de seguir per participar òptimament. Per exemple, se li pot dir de construir un vaixell tan sols utilitzant peces llargues i planes, amb la qual cosa el nen sap quin tipus de peces ha de buscar per crear allò que li han proposat.

– I, finalment, el joc cooperatiu, són els jocs en els quals no hi sol haver ni guanyadors ni perdedors, són els que no exclouen sinó que integren, els que fomenten la participació de tots, i en els quals l’ajuda i la cooperació de tots és important per a superar un objectiu comú. Un seria fer la proposta de “crear una casa en la qual hi puguin cabre tres persones”. Saben què han de fer però no se’ls diu com i, entre tots, buscaran la millor manera per aconseguir-ho.